Sprak - Deutsch

Inhaltsverzeichnis A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y ZZ Bearbeiten

  • zebra < zebra < IT zebra (DE Zebra)(EN zebra)
  • zon < zon < LA zona (DE Zone)(NL zone)(EN zone)(DA zone)(NO sone)(SV zon)
  • zoo-
    • zoo < zoo [!] < GR zoion (DE Zoo)(EN zoo)
    • zoologi < zoologi [zoo + logi] < LA zoologia (DE Zoologie)(EN zoology)


Inhaltsverzeichnis A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z