Polnisch: Wörterbuch Deutsch-Polnisch: Buchstabe A

> Polnisch > Polnisch: Wörterbuch Deutsch-Polnisch

Polnisch: Wörterbuch Deutsch-Polnisch: Buchstabe AK Polnisch: Wörterbuch Deutsch-Polnisch: Buchstabe B

aaBearbeiten

Aachen (Stadt in NRW) – Akwizgran

Aal, der – węgorz

Aal in Gelee - węgorz w galarcie

aalglatt - śliski jak węgorz

Aalsuppe, die - zupa węgorza

Aas, das - padlina

aasen - trwonić

Aasfliege, die - mucha ścierwica

Aasgeier, der - ścierwnik, hiena

abBearbeiten

ab, von, seit - od

ab heute - od dziś

ab jetzt - odtąd

ab sofort - od zaraz

ab Werk - od zakładu

ab und zu - od czasu do czasu

abaBearbeiten

abändern - zmienić

Abänderungsantrag, der - wniosek o zmianę, wniosek o nowelizację

abarbeiten – odrabiać, odrobić

Abart, die - odmiana, wariant

abartig - perwersyjny, wynaturzony

Abartigkeit, die - wynaturzenie, zboczenie

Abbauprodukt, das - produkt rozpadu, produkt rozkładu

abbeißen - odgryzać, odgryźć

Abbeizmittel, das - zmywacz

abberufen - odwołać, odwoływać

Abberufung, die - odwołanie

abbestellen - wycofywać zamówienie, wycofać zamówienie

Abbestellung, die - odwołanie zamówienia, odwołanie prenumeraty

abbestellen - spałcać ratami, spałcić ratami abbiegen – skręcać, skręcić

Abbiegespur, die - pas skrętu

Abbild, das - wizurek, odbicie

Abbildung, die - ilustracja

Abblendlicht, das – światła mijania

abbuchen (vom Konto) - odpisywać(z konta), odpisać(z konta)

abdBearbeiten

abdanken - abdykować

Abdankung, die - abdykacja

abdrehen – odkręcać, odkręcić

abeBearbeiten

Abend- - wieczorowy

Abend, der - wieczór

Abendessen, das – kolacja

Abendgarderobe, die – strój wieczorowy

Abendkurs, der - kurs wieczorowy

Abendmahl, das - wieczerza

abends - wieczorem

Abendstudium, das - studia wieczorowe

Abenteuer,das - przygoda

abenteuerlich - przygodowy

aber - ale, (jedoch) jednak

aber, und, dagegen - a

abfBearbeiten

abfahren - wyjechać, wyjeżdżać, odjechać, odjeżdżać

Abfahrt - odjazd

Abfahrt, Reise - wyjazd

Abfahrtsanzeige - tablica odjazdów

Abfahrtslauf, der - bieg z jazdowy

Abfahrtszeit, die – czas odjazdu

Abfall, der – śmieci

Abfall, der; Ausschuß, der - odpadek

Abfallbeseitigung, die - usuwanie śmieci

Abfallbeutel, der – worek na śmieci

Abfalleimer, der - kubeł na śmieci

abfällig - nieprzychylny

Abfindung, die - odszkodowanie

abfliegen - odlatywać, odlecieć

Abflug, der – odlot

Abfluß, der - odpływ

Abführmittel, das – środek na przeczyszczenie

abfüllen, eintonnen - beczkować

abgBearbeiten

Abgas, das - spaliny

abgasarm - o zredukowanej ilości spalin

abgeben - oddawać

abgeben, zurückgeben - oddać

abgelegen - odległy, ustronny

abgeneigt - niechętny, nieprzychylny

abgestanden - nieświeży, zwietrzały

abhalten - odbywać, odbyć

abhalten von - powstrzymywać od

abhanden kommen - zaginąć

Abhang, der - stok, pochyłość

abhängen - zależeć

abhängen von - zależeć od

abhängig - zależny

Abhilfe, die - środek zaradczy

abholen – iść po coś, po kogoś

Abitur, das - matura

Abiturient, der - abiturient

Abiturientin, die - abiturientka

abkaufen( jemanden etwas -) - odkupić coś od kogoś

abkühlen - chłodzić

Abkühlung, die - ochłoda

abkürzen - skracać, skrócić

abkürzen( den Weg -) - skrócić drogę

Abkürzung, die - skrót

abladen - wyładowywać, wyładować

ablegen - zdawać (się)

ablehnen – odrzucać, odrzucić

ablenken - odrywać, oderwać

ablenken, zerstreuen - rozpraszać, rozproszyć

Ablenkung, die; Zerstreuung, die - roztargnienie

abliefern - wręczać, wręczyć, dostarczać, dostarczyć

abmachen - zdejmować, zdjąć

abmachen, vereinbaren - uzgadniać, uzgodnić

Abmachung, die - umowa

abmühen(sich -), sich abplagen, - biedzić się, nabiedzić się

abnehmen – chudnąć, schudnąć, odbierać, odebrać

abnehmen, amputieren - amputować

Abneigung, die - niechęć, awersja

abnutzen - zużywać, zużyć

Abonnent, der - abonament

abonnieren - abonować

abpacken - paczkować

abplagen (sich -) - borykać się

abplagen(sich -), sich abmühen - biedzić się, nabiedzić się

abraten - odradzać, odradzić

abreagieren - wyładowywać, wyładować

abrechnen - odliczać, odliczyć

Abrechnung, die - rozliczenie

Abreise, die - odjazd, wyjazd

abreisen - odjeżdżać, odjechać, wyjeżdżać, wyjechać

abreisen nach – odjeżdżać do, odjechać do

abreißen - urwać (się), urywać (się), zerwać, zrywać

Abrüstung, die - rozbrojenie

Absage, die - odmowa

absagen – odwołać;odwołyać

Absatz, der - obcas

abschalten - wyłączać, wyłączyć

abschätzen - oceniać, ocenić

abschätzig - lekceważący

Abscheu, die - wstręt

abscheulich - wstrętny

abschicken, senden - wysyłać, wysłać

Abschieds - - pożegnalny

Abschlagszahlung, die - zaliczka

Abschleppdienst, der – pomoc drogowa

Abschleppdienst, der – służba holownicza

abschleppen – odholowywać, odholować

Abschleppseil, das – linka holownicza

Abschleppwagen, der – samochód holujący

abschließbar - zamykany

abschließen – finalizować, zamykać, zamknąć

abschmecken, würzen – doprawiać, doprawić

abschmieren - smarować, nasmarować

abschneiden - ukroić, kroić

Abschnitt, der - odcinek

abschrauben - odkręcać, odkręcić

abschrecken - odstraszać, odstraszyć

Abschreckung, die - odstraszanie

abschreiben - przepisywać, przepisać, odpisywać, odpisać

Abschrift, die - odpis

abschüssig - spadzisty, stromy

abschwächen - osłabiać, osłabić

abseits – spalony

Absender, der - nadawa

absichern(sich -), sich rückversichern - asekurować się

Absicht, die - zamiar

absichtlich - umyślny

absolut - absolutny

Absolutismus, der - absolutzm

Absolvent, der - absolwent

Absolventin, die - absolwentka

absondern - oddzielać, oddzielić

absorbieren - absorbować

absorbieren, aufsaugen - chłonąć

Absorption, die - absorpcja

abspeichern - zabezpieczać, zabezpieczyć

absperren - blokować, zablokować, zamykać, zamknąć

Absperrung , die - zamknięcie, blokada

abspielen - przegrywać, przegrać

abspielen, spielen - odegrać

Absprache, die - umowa

absprechen, vereinbaren - uzgadniać, uzgodnić

abspülen - spłukiwać, spłukać, opłukiwać, opłukać

abstammen - pochodzić, wywodzić się

Abstand, der - odstęp

Abstecher, der - wypad, wycieczka

abstempeln - ostemplowywać, ostemplować

abstimmen – głosować, zagłosować

abstimmen, nachstimmen – dostrajać, dostroić

abstoßend - odrażający

abstreiten - zaprzeczać, zaprzeczyć

Abstrich, der - rozmaz

Absturz, der - upadek

abstürzen - spadać, spaść

absuchen - przeszukiwać, przeszukać

Abszess, der - ropien, wrzód, absces

Abtei, die - opactwo

Abteil, das - przedział

abteilen - oddzielać, oddzielić

Abteilung, die - dział, oddział

Abteilung, die; Fakultät, die - wydział

abtreiben - przerywać ciążę, przerwać ciążę

Abtreibung, die - aborcja, skrobanka

abtreten, überlassen - odstępować, odstąpić

abtrocknen - osuszać, osuszyć

abtrocknen, vollends trocknen - dosuszać

abwägen - rozważać, rozważyć

abwarten - czekać na, wyczekiwać, wyczekać, poczekać

abwärts - w dół

Abwasch, der - brudne naczynia

abwaschen – zmyć, zmywać

Abwasser, das - ścieki

abwechseln(sich -) - zmieniać się, zmienić się

abwechselnd - na zmianę, na przemian

abweichen - zbaczać, zboczyć, różnić się

abweichend - odmienny

abweisen - odruzcać, odruzcić

abweisend - odpychający

abwenden - odwracać, odwrócić

abwenden(sich -) - odwracać się, odwrócić się

abwerten - dewaluować, zdewaluować

abwesend - nieobecny

Abwesenheit, die - niebecność

Abwesenheit,die; Fehlen,das - absenja

abwischen - wycierać, wytrzeć, ścierać, zetrzeć

Abwurf, der - zrzucenie

abzahlen - spłacać, spłacić

Abzeichen, das - plakieta, znaczek

abziehen - cyklinować

abzüglich - po potrąceniu

abzweigen - rozwidlać się, rozwidlić się

Abzweigung, die - rozwidlenie, rozjazd

acBearbeiten

ach! - ach!

Achse, die - oś

Achsel, die - ramię, bark

acht - osiem

achten - uszanować, szanować

achter - ośmy

achtfach - ośmiokrotny

achtgeben - uważać

achthundert - osiemset

achtlos - nieuważny

Achtung! - Uwaga!

achtmal - osiem razy

achtzehn - osiemnaście

achtzehnter - osiemnasty

achtzig - osiemdziesiąt

ächzen - jęczeć, jęknąć

Acker, der - pole, rola

Actionsfilm, der - film akcji

Bearbeiten

Adapter, der – adapter, łącznik, transformator sieciowy, zasilacz

addieren - dodawać, dodać

ade - cześć

Ader, die - żyła, żyłka

Adler, der - orzeł

Adjektiv, das - przymiotnik

adoptieren - adoptować

Adresse,die - adres

Adressen,die - adresy

adressieren – adresować, zaadresować

adressiert - adresowany

Adria, die - Adriatyk

Adverb, das - przysłówek

aeBearbeiten

Aerobic, die - aerobik

afBearbeiten

Affäre, die - afera

Affe, der - małpa

affektiert - afektowany, sztuczny

Afrika - Afryka

afrikanisch - afrykański

Aftershave, das - balsam / woda toaletowa po goleniu

agBearbeiten

AG, die(Abkürzung für Aktiengesellschaft - SA

Agent, der - przedstawiciel, pośrednik, agent

Agentin, die - przedstawicielka, pośredniczka, agent

Agentur, die - agencja, przedstawicielstwo

aggressiv - agresywny

agitieren - agitować

ahBearbeiten

ähneln - przypominać

ahnen - przeczuwać, przeczuć, przypuszczać, przypuścić

ahnen - domyślać się

ahnen, erraten, dahinterkommen - domyślić się

ähnlich - podobny

Ähnlichkeit, die - pobobieństwo

Ahnung, die; Begriff, der - pojęcie

Ahnung, die; Vermutung, die - przeczucie

ahnungslos - nieświadomy

Ahorn, der - klon

aiBearbeiten

Aids, das - aids

Airbus, der - airbus

Bearbeiten

> Polnisch > Polnisch: Wörterbuch Deutsch-Polnisch

Polnisch: Wörterbuch Deutsch-Polnisch: Buchstabe AK

Polnisch: Wörterbuch Deutsch-Polnisch: Buchstabe B