Polnisch: Wörterbuch Deutsch-Polnisch: Buchstabe U

> Polnisch > Polnisch: Wörterbuch Deutsch-Polnisch

Polnisch: Wörterbuch Deutsch-Polnisch: Buchstabe T

Polnisch: Wörterbuch Deutsch-Polnisch: Buchstabe V

uBearbeiten

U-Bahn, die - metro

U-Bahnstation, die - stacja metra


Übelkeit, die - mdłości

übel riechen, stinken - cuchnąć

üben – ćwiczyć, przećwiczyć

über, an – nad, ponad

über, durch - przez

über, um - o

überall – wszędzie

überbacken – zapiekany

Überfall, der - napad

überfallen(jemanden -) - napadać na

übergeben – przekazać, przekazywać

übergehen – pomijać, pominąć

Übergang, der - przejście

überhaupt - wcale

überhaupt kein - żaden, żadna, żadne

überhaupt, im Allgemeinen - w ogóle

überholen – wyprzedzać, wyprzedzić

Überlandbus, der – autobus dalekobieżny

überlegen - namyślać się, namyślić się, zastanawiać się, zastanować się

übermorgen - pojutrze

übernachten – nocować, przenocować

Übernachtung, die - nocleg

übernehmen(sich -) - forsować się

überraschen – zaskakiwać, zaskoczyć

Überraschung, die - niespodzianka

überreden – nakłaniać, nakłonić, namawiać, namówić

überreden zu - namawiać do

überreichen - wręczać, wręczyć, podać, podawać

Überreste, die - pozostałości

überschlagen (Auto) - dachować

überschreiten – przekraczać, przekroczyć, przekronzyć

übersetzen - przetłumaczyć

übersetzen in / aus - tłumaczyć na / z

übersetzen; erklären - tłumaczyć

Übersetzer, der; Dolmetscher, der; - tłumacz

Übersetzerin, die; Dolmetscherin, die - tłumaczka

Übersetzung, die - tłumaczenie

überspringen – przeskakiwać, przeskoczyć

übertragen - przenieść(się), przenosić (się)

übertreiben – przesadzać, przesadzić

übertreiben, dramatisieren, - dramatyzować

Überweisung, die – przelew, przekaz, skierowanie(med.)

überwinden – pokonać, pokonywać

überzeugen – przekonać, przekonywać

überzeugen von - przekonywać o

üblich – zwykły, normalny

übrig bleiben – pozostawać, pozostać

Übung, die - ćwiczenie


Ufer, das - brzeg


Uhr, die - zegar

Uhr, die; Stunde, die - godzina

Uhrmacher, der - zegarmistrz


Ukraine - Ukraina


um, über - o

um - dookoła

um zu - żeby

um diese Zeit – o tej porze

um Verzeihung bitten - przeprosić

um Verzeihung bitten, entschuldigen - przepraszać

Um wie viel Uhr? - O której godzinie?

umbringen – zabić, zabijać

umbuchen – zmienić rezerwację

umdrehen - obracać (się), obrócić (się)

Umfang, der - objętość

umfassen – obejmować, objąć

Umfrage - ankieta

Umgebung, die - okolica

umgedreht - odwrócony

umgehen – obejść, omijać, ominąć

umgehen, feiern - obchodzić

Umgehungsstraße, die – obwodnica

umgekehrt – odwrotnie

Umhängetasche, die – torebka na ramię

umherirren, umherstreifen - błądzić się

umkehren – zawracać, zawrócić

Umleitung, die - objazd

Umsatzsteuer, die – podatek obrotowy

Umschlag, der - koperta

umschwärmen, verehren - adorować

umsehen(sich -) - rozejrzeć się, rozglądać się

umsteigen - przesiadać się, przesiąść się

Umsteigen, das - przesiadka

umstellen – przestawiać, przestawić

umtauschen – wymieniać, wymienić

Umweg, der – droga okrężna

Umwelt, die – środowisko, otoczenie

Umweltschutz, der - ochrona środowiska

umziehen, durchführen - przeprowadzać się, przeprowadzić się

Umzug, der – przeprowadzka, pochód


Unabhängigkeit, die - niepodległość

unangenehm - nieprzyjemny

unbedingt - koniecznie

unbeleuchtet - nieoświetlony,

und - oraz

und, aber, dagegen – a

und, auch - i

unentschieden – nie rozstrzygnięty, niepewny, remisowy

unerträglich - nienośny

unerwartet - niespodziewany

Unfall, der - wypadek

ungeeignet - nieodpowiedni

ungefähr - około

ungewöhnlich – niezwykły

unglaublich – niewiarygodny, nie do wiary

Unglück, das - nieszczęście

Unions - - unijny

universiell - uniwersalny

Universität, die - uniwersytet

Unkosten, die – koszty, wydatki

Unmenge - mnóstwo

unmöglich – niemożliwe, niemożliwy

uns – nam, nas

unser - nasz, nasza, nasze

unsere - nasi

unten – w dole, na dole

unter – pod, między

unter freiem Himmel - plener

unter seinesgleichen - pomiędzy swymi

unter, zwischen - między

unterbrechen – przerwać, przerywać

unterdrücken - dławić

unterdrücken, unterjochen - ciemiężyć

untereinander - między sobą

Unterführung, die – przejście podziemne, tunel

unterhalb – poniżej, pod

unterhalten(sich --- über) - rozmawiać o

unterhalten(sich -) – porozmawiać, rozmawiać

Unterhaltung, die – rozmowa, rozrywka, zabawa(vergnüglich)

Unterhaltungs - - rozrywkowy

Unterhemd, das – podkoszulek

Unterhose, die – majtki(w.), figi(m.), slipy

unterjochen, unterdrücken - ciemiężyć

Unterkunft, die – zakwaterowanie, kwatera

Unterleib, der - podbrzusze

Unternehmen, das - przedsiębiorstwo

Unterricht, der; Stunde, die - lekcja

Unterrichten – informować, poinformować, uczyć

unterschätzen, verharmlosen - bagatellzować

unterscheiden - odróżniać (się), odrożnić (się)

unterscheiden(sich -) - różnić się

Unterschied, der - różnica

unterschlagen - defraudować

unterschreiben - podpisać (się), podpisywać (się)

unterschrieben - podpisy

Unterschrift, die - podpis

unterstreichen - podkreślać

untersuchen – badać, zbadać

Untersuchung, die - badanie

Untersuchungshaft, die –areszt śledczy

Untertasse, die - spodek

Untertitel, der - napisy

Unterteil, das - dół

Unterwäsche, die - bielizna

Unterwasserkamera, die – aparat do zdjęć podwodnych

unterwegs – w drodze

unverbindlich – nieobowiązujący

unverschämt – bezwstydny, bezczelny

unwahrscheinlich – nieprawdopodobny

unwichtig - nieważny

unzufrieden – niezadowolony


Urin, der - mocz

Urlaub, der - urlop

Ursache, Grund - powód


usw. (und so weiter) - itd. (i tak dalej)

Bearbeiten

> Polnisch > Polnisch: Wörterbuch Deutsch-Polnisch

Polnisch: Wörterbuch Deutsch-Polnisch: Buchstabe T

Polnisch: Wörterbuch Deutsch-Polnisch: Buchstabe V