Esperanto: Kapitel 20 – Übersetzung der Leseübung

En septembro

Antaŭ multaj jaroj ni preferis resti en nia malgranda domo trans la rivero, dum la tuta aŭtuno. Sed nun ni restas tie nur ĝis oktobro. De aŭgusto ĝis oktobro la vetero estas tre agrabla tie, sed baldaŭ post tiu monato la fortaj ventoj blovas, kaj la folioj komencas fali. La frosto kovras la teron, kaj baldaŭ neĝas tre ofte. Ju pli nudaj estas la arboj, des pli malbelaj ili ŝajnas. La vetero antaŭ novembro ne estas tro malvarma, sed post tiu monato ni opinias ke la urbo estas pli agrabla ol domo inter kampoj kaj arboj, trans larĝa rivero.

La frosto, neĝo kaj glacio kovras la teron en decembro, januaro kaj februaro. Sed la monato septembro ŝajnas tre agrabla, pro siaj multaj plezuroj. La viroj laboras energie en la kampoj, de la mateno ĝis la vespero. Ili rikoltas la flavan grenon, kaj kolektas la fruktojn. Sed je dimanĉo oni ne laboras tiel energie, sed dormas ĝis malfrua horo, tial ke je tiu tago oni ripozas. Je lundo oni komencas labori tre frue, kaj je mardo oni ankaŭ laboras energie.

En septembro la vojoj ne estas tro kotaj, kaj longaj promenoj estas ofte agrablaj. Ju pli ofte mi promenas kun miaj amikoj, des pli multe mi ŝatas tiajn promenojn. Sed hieraŭ mi estis tre laca post la promeno, tial mi ripozis sur granda mola seĝo. Antaŭ ne longe la patro promenis kun mi, sed ni ne estis tiel lacaj je tiu tago. Ŝajnas ke ju pli ofte ni promenas, des malpli lacaj ni estas post la promenoj. Post ne longe mi estos pli forta.


Im September

Vor vielen Jahren zogen wir es vor, in unserem kleinen Haus jenseits des Flusses zu bleiben, während des ganzen Herbstes. Aber nun bleiben wir nur bis zum Oktober dort. Von August bis Oktober ist das Wetter dort sehr angenehm, aber bald nach diesem Monat blasen starke Winde und die Blätter beginnen zu fallen. Der Frost bedeckt die Erde und bald schneit es sehr oft. Je nackter die Bäume sind, desto hässlicher erscheinen sie. Das Wetter vor dem November ist nicht zu kalt, aber wir denken, dass nach diesem Monat die Stadt angenehmer ist als ein Haus zwischen Feldern und Bäumen, jenseits eines breiten Flusses.

Der Frost, der Schnee und das Eis bedecken die Erde im Dezember, Januar und Februar. Aber der Monat September scheint sehr angenehm zu sein, wegen seiner vielen Freuden. Die Männer arbeiten voller Energie auf den Feldern, von morgens bis abends. Sie ernten das gelbe Getreide und sammeln die Früchte. Aber am Sonntag arbeitet man nicht so stark, sondern schläft bis zu später Stunde, da man sich an diesem Tag ausruht. Am Montag fängt man sehr früh an zu arbeiten und am Dienstag arbeitet man auch energiegeladen.

Im September sind die Wege nicht zu dreckig und lange Spaziergänge sind oft angenehm. Je öfter ich mit meinen Freunden spazieren gehe, desto mehr mag ich solche Spaziergänge. Aber gestern war ich sehr müde nach dem Spaziergang, darum ruhte ich mich in [auf] einem großen weichen Sessel aus. Vor kurzem [nicht lange] ging mein Vater mit mir spazieren, aber wir waren nicht so müde an diesem Tag. Es scheint, dass je öfter wir spazieren gehen, desto weniger müde sind wir nach den Spaziergängen. Nach nicht langer Zeit werde ich stärker sein.