Ungarisch: Themengebiete: Universität und Schule

Beispielsätze Bearbeiten

Deutsch Ungarisch
Informatik lehrt den Gebrauch der Computer. Az informatika megtanítja a számítógépek használatát.
Mathematik hilft beim Problemlösen. A matematika segít a problémamegoldásban.
Ich lerne Ungarisch, weil mich die ungarische Kultur interessiert. Azért tanulok magyarul, mert érdekel a magyar kultúra.
Ich mag Sprachen lernen. Szeretek nyelvet tanulni.

Vokabeln Bearbeiten

Substantive Bearbeiten

Deutsch Ungarisch (Plural, Akkusativ, Possessiv 3. P)
Abendschule esti tagozat (-ok, -ot, -a)
Abitur érettségi (-k, -t, -je)
Abschlussprüfung záródolgozat (-ok, -ot, -a)
Arbeit dolgozat (-ok, -ot, -a)
Arbeitsblatt feladatlap (-ok, -ot, -ja)
Arbeitsheft munkafüzet (-ek, -et, -e)
Aufgabe feladat (-ok, -ot, -a)
Aufsatz fogalmazás (-ok, -t, -a)
Beispiel példa (´-k, ´-t, ´-ja)
Bibliothek könyvtár (-ak, -t, -a)
Bildung oktatás (-ok, -ot, -a)
Blatt lap (-ok, -ot, -ja)
Bleistift ceruza (´-k, ´-t, ´-ja)
Buch könyv (-ek, -et, -e)
Cafeteria büfé (-k, -t, -je)
Computer számítógép (-ek, -et, -e)
Dekan dékán (-ok, -t, -ja)
Diplom diploma (´-k, ´-t, ´-ja)
Diplomarbeit diplomamunka (´-k, ´-t, ´-ja)
Direktor/Rektor igazgató (-k, -t, -ja)
Dozent docens (-ek, -t, -e)
Einführung bevezetés (-ek, -t, -e)
Ergebnis eredmény (-ek, -t, -e)
Erklärung magyarázat (-ok, -ot, -a)
Fachmittelschule szakközépiskola (´-k, ´-t, ´-ja)
Fachrichtung szakirány (-ok, -t, -a)
Fachschule szakiskola (´-k, ´-t, ´-ja)
Fakultät kar (-ok, -t, -a)
Federmäppchen tolltartó (-k, -t, -ja)
Ferien szünet (-ek, -et, -e)
Fernstudium távtanulás (-t, -a, )
Fernunterricht levelező tagozat (-ok, -ot, -a)
Filzstift filctoll (-ak, -at, -a)
Formel képlet (-ek, -et, -e)
Frage kérdés (-ek, -t, -e)
Grundschule általános iskola (´-k, ´-t, ´-ja)
Gruppenarbeit csoportmunka (´-k, ´-t, ´-ja)
Gymnasiast gimnazista (´-k, ´-t, ´-ja)
Gymnasium gimnázium (-ok, -ot, -a)
Hausaufgabe házi feladat (-ok, -ot, -a)
Hausaufgabe lecke (´-k, ´-t, ´-je)
Heft füzet (-ek, -et, -e)
Hochschule főiskola (´-k, ´-t, ´-ja)
Hof udvar (-ok, -t, -a)
Hörsaal előadóterem (-termek, -termet, -terme)
Inhalt tartalom (tartalmak, tartalmat, tartalma)
Kindergarten óvoda (´-k, ´-t, ´-ja)
Kindergärtnerin óvónő (-k, -t, -je)
Klassenkamerad osztálytárs (-ak, -at, -a)
Klassenlehrer osztályfőnök (-ök, -öt, -e)
Kugelschreiber toll (-ak, -at, -a)
Labor labor (-ok, -t, -ja)
Landkarte térkép (-ek, -et, -e)
Lehrbuch/Schulbuch tankönyv (-ek, -et, -e)
Lehrer tanár (-ok, -t, -a)
Lehrerzimmer tanári szoba (´-k, ´-t, ´-ja)
Lehrfach szak (-ok, -ot, -ja)
Lesen olvasás (-t, -a)
Lineal vonalzó (-k, -t, -ja)
Lösung megoldás (-ok, -t, -a)
Mappe mappa (´-k, ´-t, ´-ja)
Mathematikunterricht matematikaóra (´-k, ´-t, ´-ja)
Mensa ebédlő (-k, -t, -je)
Methode módzer (-ek, -t, -e)
Mittelschule középiskola (´-k, ´-t, ´-ja)
Note jegy (-ek, -et, -e)
Notizen jegyzet (-ek, -et, -e)
Oberstufe felső tagozat (-ok, -ot, -a)
Papier papír (-ok, -t, -ja)
Professor professzor (-ok, -t, -a)
Prüfung/Examen vizsga (´-k, ´-t, ´-ja)
Pädagoge pedagógus (-ok, -t, -a)
Radiergummi radír (-ok, -t, -ja)
Raum terem (termek, termet, terme)
Regel szabály (-ok, -t, -a)
Schere osztálynapló (-k, -t, -ja)
Schule iskola (´-k, ´-t, ´-ja)
Schultasche iskolat§aska (´-k, ´-t, ´-ja)
Schüler iskolás (-ok, -t, -a)
Schülerausweis diákigazolvány (-ok, -t, -a)
Schülerzeitung iskolaújság (-ok, -ot, -ja)
Semester szemeszter (-ek, -t, -e)
Sporthalle tornaterem (-termek, -termet, -terme)
Sportplatz sportpálya (´-k, ´-t, ´-ja)
Sprachschule nyelviskola (´-k, ´-t, ´-ja)
Stipendium ösztöndíj (-ak, -at, -a)
Student hallgató (-k, -t, -ja)
Student diák (-ok, -ot, -a)
Studentenwohnheim kollégium (-ok, -ot, -a)
Studiengebühr tandíj (-ak, -at, -a)
Studium tanulmány (-ok, -t, -a)
Stuhl szék (-ek, -et, -e)
Stunde/Unterricht óra (´-k, ´-t, ´-ja)
Tafel tábla (´-k, ´-t, ´-ja)
Taschenrechner számológép (-ek, -et, -e)
Text olvasmány (-ok, -t, -a)
Themenbereich tétel (-ek, -t, -e)
Theorie elmélet (-ek, -et, -e)
Tisch asztal (-ok, -t, -a)
Ungarischunterricht magyaróra (´-k, ´-t, ´-ja)
Universität egyetem (-ek, -et, -e)
Unterstufe alsó tagozat (-ok, -ot, -a)
Vorlesung előadás (-ok, -t, -a)
Wiederholung ismétlés (-ek, -t, -e)
Wörterbuch szótár (-ak, -t, -a)
Zeugnis bizonyítvány (-ok, -t, -a)
Übung gyakorlat (-ok, -ot, -a)

Adjektive Bearbeiten

Deutsch Ungarisch (Komparativ)
ausgezeichnet/hervorragend kiváló (-bb)
begabt tehetséges (-ebb)
bilingual két tannyelvű
durchschnittlich átlagos
interessant érdekes (-ebb)
logisch logikus (-abb)
streberhaft stréber (-ebb)
unbegabt tehetségtelen (-ebb)

Verben Bearbeiten

Deutsch Ungarisch (Vergangenheit, Imperativ)
bewerten értékel (-t, -j)
diktieren diktál (-t, -j)
eine Prüfung haben tesz vizsgát (tett, tegyél)
erklären elmagyaráz (-ott, elmagyarázz)
fragen kérdez (-ett, kérdezz)
interessiert sein érdeklődik (érdeklődött, érdeklődj)
kontrollieren ellenőriz (ellenőrzött, ellenőrizz)
lehren oktat (-ott, oktass)
lesen átolvas (-ott, átolvass)
nachdenken gondolkozik (gondolkozott, gondolkozz)
sich einschreiben/anmelden beiratkozik (-iratkozott, -iratkozz)
sich erinnern emlékszik (emlékezett, emlékezz)
verstehen ért (ett, érts)
weiterentwickeln fejleszt (-ett, fejlessz)
wiederholen ismétel (-t, -j)
üben gyakorol (-t, -j)