Ungarisch: Themengebiete: Hobbys und Freunde

Beispielsätze

Bearbeiten
Deutsch Ungarisch
Ich kann ihm/ihr alles erzählen. Elmesélhetek neki mindent.
Mit einem wahren Freund lacht man viel und kann gut plaudern. Az igaz baráttal jókat lehet nevetni és beszélgetni.
Ich vertraue meinen Freunden. Megbízom a barátaimban.
Ich habe meinen besten Freund verloren. A legjobb barátomat veszítettem el.
Ich werde dir nie verzeichen! Sohasem bocsátok meg neked!
Ich verstehe dein Problem. Megértem a problémádat.
Warum weinst du? Miért sírsz?
Sammeln ist ein teures Hobby. A gyűjtés költséges hobbi.
Ich bin ein kreativer Mensch. Kreatív ember vagyok.
Ich habe viele gute Ideen. Sok jó ötletem van.

Vokabeln

Bearbeiten

Substantive

Bearbeiten
Deutsch Ungarisch (Plural, Akkusativ, Possessiv 3. P)
Anerkennung elismerés (-ek, -t, -e)
Antipathie ellenszenv (-et, -e)
Bekannte ismerős (-ök, -t, -e)
Beziehung kapcsolat (-ok, -ot, -a)
Brettspiel társasjáték (-ok, -ot, -a)
Buch könyv (-ek, -et, -e)
Diskussion vita (´-k, ´-t, ´-ja)
Feind ellenség (-ek, -et, -e)
Flirt flört (-ök, -öt, -je)
Freund barát (-ok, -ot, -ja)
Freundin barátnő (-k, -t, -je)
Freundschaft barátság (-ok, -ot, -a)
Geduld türelem (türelmet, türelme)
Gefallen szívesség (-ek, -et, -e)
Gekränktheit sértődés (-t, -e)
Gleichgültigkeit közöny (-t, -e)
Gruppe csoport (-ok, -ot, -ja)
Hass utálat (-ot, -a)
Internet internet (-et, -e)
Klassenkamerad osztálytárs (-ak, -at, -a)
Kollege kolléga (´-k, ´-t, ´-ja)
Konflikt konfliktus (-ok, -t, -a)
Liebe szerelem (szerelmek, szerelmet, szerelme)
Liebesbeziehung párkapcsolat (-ok, -ot, -a)
Loyalität lojalitás (-t, -a)
Meinung vélemény (-ek, -t, -e)
Missverständnis félreértés (-ek, -t, -e)
Mitgefühl együttérzés (-t, -e)
Mitleid sajnálat (-ot, -a)
Nachbar szomszéd (-ok, -ot, -ja)
Neid irigység (-et, -e)
Partner partner (-ek, -t, -e)
Rache bosszú (-t, -ja)
Respekt tisztelet (-et, -e)
Schach sakk (-okk, -ot, -ja)
Sehnsucht vágy (-ak, -at, -a)
Solidarität szolidaritás (-t, -a)
Spielkarten kártya (´-k, ´-t, ´-ja)
Streit veszekedés (-ek, -t, -e)
Sympathie szimpátia (´-t, ´-ja)
Verantwortung felelősség (-et, -e)
Verständnis megértés (-t, -e)
Vertrauen bizalom (bizalmat, bizalma)
Wut harag (-ot, -ja)
Zusammenarbeit együttműködés (-ek, -t, -e)

Adjektive

Bearbeiten
Deutsch Ungarisch (Komparativ)
ehrlich őszinte (´-bb)
ernst komoly (-abb)
freundschaftlich baráti (-bb)
geschickt ügyes (-ebb)
interessant érdekes (-ebb)
kreativ kreatív (-abb)
liebevoll szeretetteljes (-ebb)
originell eredeti (-bb)
romantisch romantikus (-abb)
ungeschickt ügyetlen (-ebb)
vertraut bizalmas (-abb)
Deutsch Ungarisch (Vergangenheit, Imperativ)
Karten spielen kártyázik (kártyázott, kártyázz)
Schach spielen sakkozik (sakkozott, sakkozz)
am Computer spielen számítógépezik (számítógépezett, számítógépezz)
anrufen felhív (-ott, -j)
besprechen megbeszél (-t, -j)
diskutieren vitatkozik (vitatkozott, vitatkozz)
hassen utál (-t, -j)
kennen ismer (-t, -j)
lachen nevet (-ett, nevess)
lieben szeret (-ett, szeress)
mögen kedvel (-t, -j)
plaudern beszélget (-ett, beszélgess)
respektieren tisztel (-t, -j)
streiten veszekszik (veszekedett, veszekedj)
um etw. bitten kér (-t, -j)
verabschieden elbúcsúzik (elbúcsúzott, elbúcsúzz)
verstehen megért (-ett, megérts)
vertrauen bízik (bízott, bízz)
verzeihen megbocsát (-ott, megbocsáss)
weinen sír (-t, -j)
über alles lieben imád (-ott, -j)