Ungarisch: Themengebiete: Familie

Beispielsätze Bearbeiten

Deutsch Ungarisch
Du bist so wunderschön! Gyönyörű vagy!
Ich liebe dich. Szeretlek.
Ich kann ohne dich nicht leben. Nem tudok nélküled élni.
Ich habe eine wirklich gute Familie. Ritka jó családom van.
Ich habe ein sehr gutes Verhältnis zu meinem kleinen Bruder. Nagyon jó viszonyban vagyok az öcsémmel.
Alle freuen sich, wenn die Familie zusammenkommt. Mindenki örül, amikor összegyűlik a család.
Ich habe zu keinem meiner Verwandten Kontakt. Egyetlen rokonommal sem tartom a kapcsolatot.
Familie Kov$acs macht Urlaub. Kovácsék nyaralnak.
Ich ging nicht gern zur Schule. Nem szerettem iskolába járni.
Ich habe in einem kleinen Dorf gewohnt. Egy kis faluban laktam.
Es war die schönste Zeit meines Lebens. Ez volt életem legszebb időszaka.

Vokabeln Bearbeiten

Substantive Bearbeiten

Deutsch Ungarisch (Plural, Akkusativ, Possessiv 3. P)
Auseinandersetzung vita (´-k, ´-t, ´-ja)
Beziehung kapcsolat (-ok, -ot, -a)
Braut menyasszony (-ok, -t, -a)
Bräutigam vőlegény (-ek, -t, -e)
Cousin unokabátya (´-k, ´-t, -bátyja)
Cousine unokanővér (-ek, -t, -e)
Verabredung randevú (-k, -t, -ja)
Ehe házasság (-ok, -ot, -a)
Ehefrau feleség (-ek, -et, -e)
Ehemann férj (-ek, -et, -e)
Ehepaar házaspár (-ok, -t, -ja)
Einzelkind egyke (´-k, ´-t, ´-je)
Elternteil szülő (-k, -t, -je)
Enkel unoka (´-k, ´-t, ´-ja)
Freund barát (-ok, -ot, -ja)
Freundin barátnő (-k, -t, -je)
Geschwister testvér (-ek, -t, -e)
Großmutter nagyanya (´-k, ´-t, -anyja)
Großvater nagyapa (´-k, ´-t, -apja)
Hochzeit esküvő (-k, -t, -je)
Hochzeitsfeier lakodalom (lakodalmak, lakodalmat, lakodalma)
Hochzeitsreise nászút (-utak, -utat, -útja)
Kind gyerek/gyermek (-ek, -et, -e)
Liebe szerelem (szerelmek, szerelmet, szerelme)
Liebesbeziehung párkapcsolat (-ok, -ot, -a)
Liebhaber/Liebhaberin szerető (-k, -t, -je)
Mutter anya (´-k, ´-t, anyja)
Onkel nagybácsi (-k, -t, -ja/-bátyja)
Paar pár (-ok, -t, -ja)
Partner/Partnerin társ (-ak, -at, -a)
Privatleben magánélet (-et, -e)
Scheidung válás (-ok, -t, -a)
Schwiegermutter anyós (-ok, -t, -a)
Schwager sógor (-ok, -t, -a)
Schwiegersohn vő (-k/vejek, -t/vejet, -je/veje)
Schwiegertochter meny (-ek, -et, -e)
Schwiegervater após (-ok, -t, -a)
Schwägerin sógornő (-k, -t, -je)
Single szingli (-k, -t)
Sohn fiú (-k, -t, fia)
Streit veszekedés (-ek, -t, -e)
Tante nagynéni (-k, -t, -nénje)
Tochter lány (-ok, -t, -a)
Vater apa (´-k, ´-t, -apja)
Verhältnis viszony (-ok, -t, -a)
Verlobung eljegyzés (-ek, -t, -e)
Verwandte rokon (-ok, -t, -a)
Witwer/Witwe özvegy (-ek, -et, -e)
Zuneigung szeretet (-et, -e)
jüngerer Bruder öcs (-ök, -öt, öccse)
ältere Schwester nővér (-ek, -t, -e)
älterer Bruder bátya (´-k, ´-t, bátyja)

Adjektive Bearbeiten

Deutsch Ungarisch (Komparativ)
alleinstehend egyedülálló
charmant bájos (-abb)
geschieden elvált
glücklich boldog (-abb)
gut aussehend jóképű (-bb)
hübsch csinos (-abb)
schüchtern félénk (-ebb)
unabhängig független (-ebb)
unglücklich boldogtalan (-abb)
verführerisch csábító (-bb)
verheiratet házas
verliebt szerelmes (-ebb)
verständnisvoll megértő (-bb)
wunderschön gyönyörű (-bb)

Verben Bearbeiten

Deutsch Ungarisch (Vergangenheit, Imperativ)
adoptieren örökbe fogad (-ott, -j)
aufwachsen felnő (-tt, -j)
aufziehen felnevel (-t, -j)
beibringen megtanít (-ott, -megtaníts)
erziehen nevel (-t, -j)
füttern megetet (-ett, megetess)
geboren werden születik (született, szüless)
heiraten megházasodik (megházasodott, megházasodj)
helfen segít (-ett, segíts)
kennenlernen megismerkedik (megismerkedett, megismerkedj)
lieben szeret (-ett, szeress)
mögen kedvel (-t, -j)
mögen tetszik (tetszett, tetsszél)
sich scheiden lassen elválik (elvált, elválj)
sich verlieben beleszeret (-ett, beleszeress)
vergeben megbocsát (-ott, megbocsáss)
verlassen elhagy (-ott, -j)
vertrauen megbízík (megbízott, megbízz)
wachsen nő (-tt, -j)
zusammen sein jár (-t, -j)
zusammenleben együtt él (-t, -j)