Ungarisch: Themengebiete: Dienstleistungen

Beispielsätze Bearbeiten

Deutsch Ungarisch
Haben Sie freie Zimmer? Van üres szobájuk?
Ist das Frühstück im Preis enthalten? Az árban benne van a reggeli is?
Wann wird das Frühstück reserviert? Mikor van a reggeli?
Das Zimmer muss bis Mittag verlassen werden. A szobát délig kell elhagyni.
Leider muss ich die Unterkunft absagen. Sajnos le kell mondanom a szállást.
Wir haben nur vier Nächte in Wien verbracht. Csak négy éjszakát töltöttünk Bécsben.
Habt ihr im Hotel geschlafen oder im Zelt? Szállodában aludtatok vagy kempingeztetek?
Könnte ich noch zwei Handtücher haben? Kaphatnék még két törölközőt?
Rufen Sie bitte ein Taxi für mich! Kérem, hívjon nekem egy taxit!
Ein Doppelzimmer kostet 50 Euro. Egy kétágyas szoba 50 euróba kerül.
Ich bezahle die Rechnung. Kifizetem a számlát.
Ich habe mein ganzes Gehalt ausgegeben. Elköltöttem az egész fizetésemet.
Ich schulde meinem Freund viel Geld. Sok pénzzel tartozom a barátomnak.
Bitte sperren Sie meine Bankkarte, weil sie gestohlen wurde. Kérem, tiltsák le a bankkártyámat, mert ellopták.
Was ist der Unterschied zwischen einer EC-Karte und einer Kreditkarte? Mi a különbség a bankkártya és a hitelkártya között?
Wo finde ich einen Bankautomaten? Hol találok bankautomatát?

Vokabeln Bearbeiten

Substantive Bearbeiten

Deutsch Ungarisch (Plural, Akkusativ, Possessiv 3. P)
Apartment apartman (-ok, -t, -ja)
Aufzug, Lift lift (-ek, -et, -je)
Badezimmer fürdőszoba (´-k, ´-t, ´-ja)
Campingplatz kemping (-ek, -et, -je)
Empfang, Rezeption recepció (-k, -t, -ja)
Ferienhaus nyaraló (-k, -t, -ja)
Garage garázs (-ok, -t, -ja)
Geschoss, Stock emelet (-ek, -et, -e)
Halbpension félpanzió (-k, -t, -ja)
Hotel szálloda (´-k, ´-t, ´-ja) / hotel (-ek, -t, -e)
Pension panzió (-k, -t, -ja)
Restaurant étterem (éttermek, éttermet, étterme)
Unterkunft szállás (-ok, -t, -a)
Wohnwagen lakókocsi (-k, -t, -ja)
Zimmer szoba (´-k, ´-t, ´-ja)
Deutsch Ungarisch (Plural, Akkusativ, Possessiv 3. P)
Bank bank (-ok, -ot, -ja)
Bankautomat bankautomata (´-k, ´-t, ´-ja)
Bankkonto bankszámla (´-k, ´-t, ´-ja)
Bargeld készpénz (-ek, -t, -e)
Betrag összeg (-ek, -et, -e)
Bezahlung fizetés (-ek, -t, -e)
EC-Karte bankkártya (´-k, ´-t, ´-ja)
Einkommen bevétel (-ek, -t, -e)
Gebühr díj (-ak, -at, -a)
Geld pénz (-ek, -t, -e)
Geldwechsel pénzváltás (-ok, -t, -a)
Kreditkarte hitelkártya (´-k, ´-t, ´-ja)
PIN-Code PIN-kód (-ok, -ot, -ja)
Rechnung számla (´-k, ´-t, ´-ja)
Schulden adósság (-ok, -ot, -a)
Überweisung átutalás (-ok, -t, -a)
Unterschrift aláírás (-ok, -t, -a)
Versicherung biztosítás (-ok, -t, -a)
Vertrag szerződés (-ek, -t, -e)

Adjektive Bearbeiten

Deutsch Ungarisch (Komparativ)
bescheiden egyszerű (-bb)
gut ausgestattet jól felszerelt (jobban felszerelt)
dreckig piszkos (-abb)
gemütlich kényelmes (-ebb)
gültig érvényes
praktisch praktikus (-abb)
profitabel nyereséges (-ebb)
unzuverlässig megbízhatatlan (-abb)
wirtschaftlich takarékos (-abb)
zuverlässig megbízható (-bb)

Verben Bearbeiten

Deutsch Ungarisch (Vergangenheit, Imperativ)
absagen lemond (-ott, -j)
ausgeben költ (-ött, költs)
ausleihen kölcsönad (-ott, -j)
bezahlen kifizet (-ett, kifizess)
buchen lefoglal (-t, -j)
campen kempingezik (kempingezett, kempingezz)
einchecken / sich anmelden bejelentkezik (bejelentkezett, bejelentkezz)
empfehlen javasol (-t, -j)
erkundigen érdeklődik (érdeklődött, érdeklődj)
informieren tájékoztat (-ott, tájékoztass)
überprüfen ellenőriz (ellenőrzött, ellenőrizz)
überweisen átutal (-t, -j)
verlieren elveszít (-ett, elveszíts)