Ungarisch: Themengebiete: Arbeitswelt und Kollegen

Beispielsätze Bearbeiten

Deutsch Ungarisch
Ich habe mit dem Chef über das Projekt gesprochen. Beszéltem a főnökkel a projektröl.
Ich arbeite an meinem neuen Artikel. Az új cikkenem dolgozom.
Hast du alles erledigt? Sikerült mindent elintézni?
Die Firma hat das Angebot abgelehnt. A cég elutasította az ajánlatot.
Der Verkäufer schreibt die Rechnung. Az eladó megírja a számlát.
Das Finanzamt stellt eine Rechnung über die Kosten. A gazdasági hivatal kiszámlázza a költségeket.
Hast du das Bestellformular ausgefüllt? Kitöltötted a megrendelőlapot?
Können Sie Verantwortung ertragen? Bírja a felelősséget?
Warum sollten wir Sie anstellen? Miért Önt alkalmazzuk?
Was für Pläne haben Sie für die Zukunft? Milyen tervei vannak a jövőre nézve?
Was ist Ihre Schwäche? Mi a leggyengébb oldala?
Nach fünf Jahren wurde ich Gruppenleiter. Öt év alatt lettem csoportvezető.
Ich kann gut in der Gruppe arbeiten. Jól tudok csapatban dolgozni.

Vokabeln Bearbeiten

Substantive Bearbeiten

Deutsch Ungarisch (Plural, Akkusativ, Possessiv 3. P)
Abteilung osztály (-ok, -t, -a)
Angebot ajánlat (-ok, -ot, -a)
Angebot kínálat (-ok, -ot, -a)
Angestellte/Arbeitnehmer alkalmazott (-ak, -at, -ja)
Arbeit munka (´-k, ´-t, ´-ja)
Arbeit bieten állást kínál
Arbeit suchen állást keres
Arbeitgeber munkaadó (-k, -t, -ja)
Arbeitnehmer munkavállaló (-k, -t, -ja)
Arbeitsanzeige álláshirdetés (-ek, -t, -e)
Arbeitsinterview állásinterjú (-k, -t, -ja)
Arbeitskraft munkaerő (-k, -t, -ereje)
Arbeitsmarkt munkaerőpiac (-ok, -ot, -a)
Arbeitsstelle állás (-ok, -t, -a)
Arbeitsvertrag munkaszerződés (-ek, -t, -e)
Arbeitszeit munkaidő (-k, -t, -ideje)
Aufgabe feladat (-ok, -ot, -a)
Bedarf/Nachfrage kereslet (-ek, -et, -e)
Beruf foglalkozás (-ok, -t, -a)
Beruf szakma (´-k, ´-t, ´-ja)
Besprechung megbeszélés (-ek, -t, -e)
Bewerber pálázó (-k, -t, -ja)
Bewerbung pálázat (-ok, -ot, -a)
Beziehung/Kontakt kapcsolat (-ok, -ot, -a)
Bonus/Prämie jutalom (jutalmak, jutalmat, jutalma)
Brief levél (levelek, levelet, levele)
Chef főnök (-ök, -öt, -e)
Direktor igazgató (-k, -t, -ja)
Experte szakértő (-k, -t, -e)
Fabrik gyár (-ak, -at, -a)
Ferien/Urlaub szabadság (-ok, -ot, -a)
Firma cég (-ek, -et, -e)
Firma vállalat (-ok, -ot, -a)
Fähigkeit képesség (-ek, -et, -e)
Führung vezetés (-ek, -t, -e)
Gehalt fizetés (-ek, -t, -e)
Gelegenheit leheőség (-ek, -et, -e)
Geschäft üzlet (-ek, -et, -e)
Gewerkschaft szakszervezet (-ek, -et, -e)
Herausforderung kihívás (-ok, -t, -a)
Karriere karrier (-ek, -t, -je)
Kollege kolléga (´-k, ´-t, ´-ja)
Konzept koncepció (-k, -t, -ja)
Lebenslauf önéletrajz (-ok, -ot, -a)
Lohn bér (-ek, -t, -e)
Markt piac (-ok, -ot, -a)
Meeting étekezlet (-ek, -et, -e)
Organisation szervezet (-ek, -et, -e)
Plan terv (-ek, -et, -e)
Position/Stelle beosztás (-ok, -t, -a)
Projekt projekt (-ek, -et, -je)
Ruhetag szabadnap (-ok, -ot, -ja)
Schicht műszak (-ok, -ot, -a)
Spezialist szakember (-ek, -t, -e)
Sprachprüfung nyelvvizsga (´-k, ´-t, ´-ja)
Teilzeitjob félállás (-ok, -t, -a)
Training tréning (-ek, -et, -je)
Unternehmen vállalkozás (-ok, -t, -a)
Vertrag szerződés (-ek, -t, -e)
Vollzeitjob teljes állás (-ok, -t, -a)
Werbung/Reklame reklám (-ok, -ot, -a)
Wettbewerb verseny (-ek, -t, -e)
höchste Ausbildungsstufe végzettség (-ek, -et, -e)
Überstunden túlóra (´-k, ´-t, ´-ja)
Übung/Praktikum gyakorlat (-ok, -ot, -a)

Adjektive Bearbeiten

Deutsch Ungarisch (Komparativ)
arbeitslos munkanélküli
ausgebildet képzett (-bb)
erfahren tapasztalt (-abb)
geeignet alkalmas (-abb)
geübt gyakorlott (-abb)
qualifiziert szakképzett (-ebb)
selbstständig önálló (-bb)
studiert diplomás
unerfahren tapasztalatlan (-abb)
ungeeignet alkalmatlan
unqualifiziert szakképzetlen
unverlässlich megbízhatatlan (-abb)
verlässlich megbízható (-bb)

Verben Bearbeiten

Deutsch Ungarisch (Vergangenheit, Imperativ)
Briefe wechseln levelezik (levelezett, levelezz)
anrufen telefonál (-t, -j)
arbeiten dolgozik (dolgozott, dolgozz)
ausfüllen kitölt (-ött, kitölts)
backen süt (-ött, süss)
bedienen kiszolgál (-t, -j)
beenden végez (-végzett, -végezz)
besprechen megbeszél (-t, -j)
bestellen megrendel (-t, -j)
bezahlen kifizet (-ett, kifizess)
bringen hoz (-ott, hozz)
eine Präsentation halten prezentációt tart (-ott, tarts)
entscheiden dönt (-ött, dönts)
erledigen elintéz (-ett, elintézz)
fahren/leiten vezet (-ett, vezess)
leiten irányít (-ott, irányíts)
lösen megold (-ott, -j)
nachdenken gondolkozik (gondolkozott, gondolkodott)
planen szervez (-ett, szervezz)
planen tervez (-ett, tervezz)
reden/sprechen beszél (-t, -j)
reparieren megjavít (-ott, megjavíts)
schicken elküld (-ött, -j)
schreiben ír/megír (-t, -j)
sich aneignen szerez (szerzett, szerezz)
sich beschäftigen foglalkozik (foglalkozott, foglalkozz)
sich vorstellen bemutatkozik (bemutatkozott, bemutatkozz)
unterschreiben aláír (-t, -j)
verkaufen árul (-t, -j)
vorbereiten előkészít (-ett, előkészíts)
wechseln kicserél (-t, -j)
zählen számol (-t, -j)
überprüfen ellenőriz (ellenőrzött, ellenőrizz)