Tschechisch: Grammatik zum Nachschlagen: Genitiv (2. Fall)

Der Genitiv (genitiv) findet im Tschechischen in folgenden Bereichen Anwendung:

  • Zur Angabe des Besitzers oder des Urhebers.
  • Nach Verben, die den Genitiv verlangen, steht das Objekt im Genitiv.
  • Nach Präpositionen, die den Genitiv verlangen.
  • Nach bestimmten und unbestimmten Mengenangaben steht der Gegenstand einer Mengenangabe im Genitiv.
  • In einigen wenigen Wendungen (Verneinungsgenitiv).

Angabe des Besitzers — Wessen? (koho? (Person)/čeho? (Sache)) Bearbeiten

Čí je ta bunda? - Je Jany. Wessen Jacke ist das? - Es ist Janas.
Hlavní město Nemecka je Berlin. Die Hauptstadt Deutschlands ist Berlin.

Verben, die den Genitiv verlangen Bearbeiten

Zeptám se našeho šéfa. Ich frage unseren Chef.
Bojím se hadů. Ich fürchte mich vor Schlangen.

Verhältniswörter, die den Genitiv verlangen Bearbeiten

Teď jdu do banky. Jetzt gehe ich zur Bank.
Odkud jsi? - Z Bavorska. Woher bist du? - Aus Bayern.

Bestimmte und unbestimmte Mengenangaben Bearbeiten

Chtěl(-a) bych šálek kávy. Ich möchte eine Tasse Kaffee.
Piju jenom malo alkoholu. Ich trinke nur wenig Alkohol.

Wendungen mit Genitivobjekt Bearbeiten

Není divu! Kein Wunder!
Není po sněhu ani památky.

Bildung des Genitivs, Standardsprache, E i n z a h l Bearbeiten

Genus Hauptwort I. Gruppe II. Gruppe III. Gruppe Adjektiv Possessivpronomen Demonstrativpronomen Genus
Endung: Konsonant, -a, -o Endung: -e/-ě, , , , , -c, -j, -tel, -el, -ev Endung: -a, -st, -e/ě, , Fremdwort, Muster: kuře harte Endung Endung
männlich belebt
1. Fall
pán soudce, muž, měkkýš, prodavač, zubař, chodec, přítel kolega mladý moderní tvůj ten
1. Fall
2. Fall
pána soudce, muže, měkkýše, prodavače, zubaře, chodce, přítele kolegy mladého moderního tvého toho
2. Fall
männlich belebt
männlich unbelebt
1. Fall
obchod guláš, klíč, haléř, konec, čaj
malý první tvůj ten
1. Fall
2. Fall
obchodu guláše, klíče, haléře, konce, čaje
malého prvního tvého toho
2. Fall
männlich unbelebt
weiblich
1. Fall
káva práce, tchyně, garáž, myš, modř, noc, kolej, postel, broskev radost, paní velká zahraniční tvoje ta
1. Fall
2. Fall
kávy prác'e, tchyně, garáže, myši, modři, noci, koleje, postele, broskve radosti, paní velké zahraniční tvojí/tvé té
2. Fall
weiblich
sächlich
1. Fall
auto moře, schodiště dítě, nádraží, muzeum, kuře modré severní tvoje to
1. Fall
2. Fall
auta moře, schodiště dítěte, nádraží, muzea, kuřete modrého severního tvého toho
2. Fall
sächlich

Bildung des Genitivs, Standardsprache, M e h r z a h l Bearbeiten

Geschlecht Hauptwort I. Gruppe II. Gruppe III. Gruppe Eigenschaftswort Fürwort Fürwort Geschlecht
Endung: Konsonant, -a, -o Endung -e/-ě, , , , , -c, -j, -tel, -el, -ev Endung: -a, -st, -e/ě, , Fremdwort, Muster: kuře harte Endung Endung
männlich belebt
1. Fall
páni soudce, muži/mužové, měkkýši, prodavači, zubaři, chodci, přátelé kolegové mladé moderní tvoji/tí ti
1. Fall
2. Fall
pánů soudců, mužů,          měkkýšů, prodavačů, zubařů, chodců, přátel kolegů mladých moderních tvých těch
2. Fall
männlich belebt
männlich unbelebt
1. Fall
obchody guláše, klíče, haléře, konce, čaje
malé první tvoje/tvé ty
1. Fall
2. Fall
obchodů gulášů, klíčů, haléřů, konců, čajů
malých prvních tvých těch
2. Fall
männlich unbelebt
weiblich
1. Fall
kávy práce, garáže, myši, modři/modře, noci, koleje, postele, broskve radosti, paní velké zahraniční tvoje/tvé ty
1. Fall
2. Fall
káv prácí, garáží, myší, modří, nocí, kolejí, postelí, broskví radostí, paní velkých zahraničních tvých těch
2. Fall
weiblich
sächlich
1. Fall
auta moře, schodiště děti, nádraží, muzea, kuřata modrá severní tvoje/tvá ta
1. Fall
2. Fall
aut moří, schodišť dětí, nádraží, muzeí, kuřat modrých severních tvých těch
2. Fall
sächlich