Schwedisch: Länder, Sprachen, Nationalitäten

Beispiel:
Søren kommer från Danmark och talar danska. Han är dansk.
Kirsten kommer också från Danmark och talar danska. Hun är danska.

Land Sprache Mann Frau Deutsch
Danmark danska dansk danska Dänemark
Finland finska, svenska finländare finländare Finnland
Norge norska norrman norska Norwegen
Schweiz tyska, franska, italienska, rätoromanska schweizare schweizare Schweiz
Storbritannien engelska, gaeilge britt britta Großbritannien
Sverige svenska svensk svenska Schweden
Tyskland tyska tysk tyska Deutschland
Österrike tyska österrikare österrikare Österreich