Polnisch/ Kurs/ Lekcja trzecia

Przemysław: Dzień dobry, czy to pan Borewicz? = Przemysław: Guten Tag, sind Sie Herr Borewicz?

Pan Borewicz: Dzień dobry Przemysław, niestety nie ma mnie tu. = Herr Borewicz: Guten Tag Pryemysław, es tut mir sehr leid, aber ich bin nicht hier.

Przemysław: To szkoda, potem/później spróbuję ponownie.

Pan Borewicz: Okay, do widzenia!