Polnisch/ Grammatik/ Pronomen/ Personalpronomen

Person
Fall
Singular Nominativ Genitiv Dativ Akkusativ Instrumentalis Lokativ
1. Person ja mnie, mię* mnie, mi mnie, mię* mną mnie
2. Person ty ciebie, cię tobie, ci ciebie, cię tobą tobie
3. Person Maskulinum on jego, go, niego jemu, mu jego, go nim nim
3. Person Neutrum ono jego, go, niego jemu, mu je nim nim
3. Person Femininum ona jej jej nią niej
Plural Nominativ Genitiv Dativ Akkusativ Instrumentalis Lokativ
1. Person my nas nam nas nami nas
2. Person wy was wam was wami was
3. Person Maskulinum & Neutrum oni ich, nich im ich nimi nich
3. Person Femininum one ich, nich im je nimi nich

(*)veraltete Form; im modernen Polnisch wird diese Form fast nie gebraucht