Niederländisch/ Fortgeschrittene - Firmen

Niederlande Bearbeiten

Niederländische Abkürzung Langform Deutsche Entsprechung
NV Naamloze Vennootschap Aktiengesellschaft
BV Besloten Vennootschap GmbH
VoF Vennootschap onder firma offene Handelsgesellschaft (OHG)
CV Cooperatieve vereniging Genossenschaft
Mij. Maatschap (Maatschapsovereenkomst) (Gesellschaft, bestehend aus 2 oder mehr persönlich haftenden Gesellschaftern(Konzern). Vgl. britisch "Partnership")

Belgien Bearbeiten

Niederländische Abkürzung Franz. Abkürzung Langform auf niederl. Langform auf franz. Deutsche Entsprechung
NV SA Naamloze Venootschap Société Anonyme Aktiengesellschaft
BVBA SPRL Besloten Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Société Privé à Responsabilité Limitée GmbH

Text Bearbeiten

Vennootschap Onder Firma Bearbeiten

De vennootschap onder firma is een openbare maatschap die een bedrijf uitoefent. Een notariële akte is niet verplicht, maar is in verband met een duidelijke afbakening van de persoonlijke aansprakelijkheid van de resp. vennoten wel aan te bevelen.

Besloten Vennootschap Bearbeiten

De "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" (zo de volle naam) is een rechtspersoon met een kapitaal dat in aandelen verdeeld is. De inbrengers van kapitaal in de vennootschap worden aandeelhouders genoemd. Iedere aandeelhouder neemt voor een bepaald aantal aandelen deel in de vennootschap.

Een samenwerkingsverband van aandeelhouders heeft een besloten karakter. De aandelen in een BV zijn op naam, er mogen geen aandeelbewijzen worden verstrekt. Aandelen in een BV kunnen niet zomaar worden verkocht aan derden, in de statuten is meestal een blokkeringsregeling opgenomen.

Zo'n BV is geen geschikte rechtsvorm voor grote ondernemingen waarvoor veel vermogen van derden nodig is. Voor dergelijke publieke vennootschappen is de Naamloze Vennootschap de aangewezen rechtsvorm:

Naamloze vennootschap Bearbeiten

De NV kan - net als de BV - alleen bij notariële akte worden opgericht. Naast aandelen op naam kan de NV ook 'aandelen aan toonder' uitgeven. De aandelen in de NV zijn in principe vrij overdraagbaar en verhandelbaar. De NV kan dus makkelijk een beroep op het beleggend publiek doen.

In Nederland zijn er veel meer BV's dan NV's terwijl dat op de Nederlandse Antillen en in België juist andersom is.

Vokabeln Bearbeiten

Nederlands Deutsch
aansprakelijkheid f. Haftung / Verantwortung
vennoot m. Teilhaber
vennootschap f. (Handels-)Gesellschaft
aandelen f. pl. Aktien
besloten geschlossen (Gesellschaft, Versammlung)
onderneming f. Betrieb / Unternehmen
aandeelhouder m. Aktieninhaber
rechtspersoon juristische Person
rechtsvorm rechtl. oder juristische Form
beleggen (Geld) anlegen