Elektrochemische Spannungsreihe

Bearbeiten

(Standardpotenziale bei 25 °C und 101,3 kPa)

Element Ox Standardpotenzial E °
Sauerstoff (O) S2O82- +2,00 V
Sauerstoff (O) H2O2 + 2 H3O+ +1,78 V
Gold (Au) Au+ +1,69 V
Gold (Au) Au3+ +1,42 V
Gold (Au) Au3+ +1,40 V
Sauerstoff (O) O2 + 4 H3O+ +1,23 V
Platin (Pt) Pt2+ +1,20 V
Silber (Ag) Ag+ +0,80 V
Eisen (Fe) Fe3+ +0,77 V
Iod (I) I2 +0,53 V
Kupfer (Cu) Cu+ +0,52 V
Schwefel (S) S +0,48 V
Eisen (Fe) [Fe(CN)6]3- +0,361 V
Kupfer (Cu) Cu2+ +0,34 V
Kupfer (Cu) Cu2+ +0,16 V
Zinn (Sn) Sn4+ +0,15 V
Wasserstoff (H2) 2H+ 0 V
Eisen (Fe) Fe3+ -0,04 V
Blei (Pb) Pb2+ -0,13 V
Zinn (Sn) Sn2+ -0,14 V
Nickel (Ni) Ni2+ -0,23 V
Cadmium (Cd) Cd2+ -0,40 V
Eisen (Fe) Fe2+ -0,41 V
Nickel (Ni) NiO2 + 2 H2O -0,49 V
Zink (Zn) Zn2+ -0,76 V
Wasser 2 H2O -0,83 V
Chrom (Cr) Cr2+ -0,91 V
Niob (Nb) Nb3+ -1,099 V
Vanadium (V) V2+ -1,17 V
Mangan (Mn) Mn2+ -1,18 V
Titan (Ti) Ti3+ -1,21 V
Aluminium (Al) Al3+ -1,66 V
Titan (Ti) Ti2+ -1,77 V
Beryllium (Be) Be2+ -1,85 V
Magnesium (Mg) Mg2+ -2,38 V
Natrium (Na) Na+ -2,71 V
Calcium (Ca) Ca2+ -2,76 V
Barium (Ba) Ba2+ -2,90 V

Quelle:   Elektrochemische Spannungsreihe