Esperanto: Kapitel 4 – Übersetzung der Leseübung

Leseübung

 1. La knaboj ne estas en la ĉambro en la blanka domo.
 2. Ili estas en la granda ĝardeno.
 3. La ĝardeno ŝajnas kaj longa kaj larĝa.
 4. La feliĉaj knaboj vidas la belan ĝardenon.
 5. Ili vidas florojn apud alta arbo.
 6. La floroj havas diversajn kolorojn.
 7. La knaboj kolektas kaj ruĝajn kaj flavajn florojn.
 8. Sed ili ne trovas fruktojn en la ĝardeno.
 9. Florojn blankajn ili ne vidas.
 10. La alta arbo havas verdajn foliojn sur la branĉoj.
 11. La knaboj rompas branĉon, kaj kolektas la fruktojn.
 12. Ili vidas florojn sur la branĉoj, sed la florojn ili ne kolektas.
 13. La knaboj ne sidas sur benkoj en la ĝardeno, sed kuŝas sur la mola herbo.
 14. La kolomboj sidas sur la arboj, kaj ili estas feliĉaj.
 15. La knaboj vidas la belajn birdojn.
 16. Fortaj nigraj ĉevaloj manĝas la herbon en la kampo.
 17. La knaboj vidas la ĉevalojn, sed la ĉevaloj ne vidas la knabojn.
 18. La ĉevaloj ne dormas, ili manĝas.
 19. La freŝa herbo estas verda kaj mola.
 20. Feliĉaj estas kaj la knaboj kaj la ĉevaloj.
 21. La pomo estas bona frukto.

Übersetzung

 1. Die Jungen sind nicht im Zimmer im weißen Haus.
 2. Sie sind in dem großen Garten.
 3. Der Garten scheint sowohl lang als auch breit.
 4. Die glücklichen Jungen sehen den schönen Garten.
 5. Sie sehen Blumen neben einem hohen Baum.
 6. Die Blumen haben unterschiedliche Farben.
 7. Die Jungen sammeln sowohl rote als auch gelbe Blumen.
 8. Aber Früchte finden sie im Garten nicht.
 9. Weiße Blumen sehen sie nicht.
 10. Der hohe Baum hat grüne Blätter an den Ästen.
 11. Die Jungen brechen einen Ast und sammeln die Früchte.
 12. Sie sehen Blumen an den Ästen, aber die Blumen sammeln sie nicht.
 13. Die Jungen sitzen nicht auf Bänken im Garten, sie liegen aber auf dem weichen Gras.
 14. Die Tauben sitzen auf den Bäumen und sie sind glücklich.
 15. Die Jungen sehen die schönen Vögel.
 16. Starke schwarze Pferde fressen das Gras im Feld.
 17. Die Jungen sehen die Pferde, aber die Pferde sehen die Jungen nicht.
 18. Die Pferde schlafen nicht, sie fressen.
 19. Das frische Gras ist grün und weich.
 20. Glücklich sind sowohl die Jungen als auch die Pferde.
 21. Der Apfel ist eine gute Frucht.