Esperanto: Kapitel 30 – Übersetzung der Leseübung

Leciono pri aritmetiko

Estas malvarme hodiaŭ, kaj tute ne agrable ekster la domo. La urbanoj ne estas promenantaj en la parko, ĉar ili preferas resti en la domoj. Mi ankaŭ restis en la domo, kaj parolis al mia juna frato. Mi helpis lin pri la leciono en aritmetiko, tial ke li baldaŭ havos ekzamenojn, kaj li volas esti preta por skribi tre bonajn respondojn. Mi demandis al li „Kiom faras dek tri kaj dek kvar?“ Li respondis ke tiuj faras dudek sep. Tiam mi demandis kiom faras dudek unu kaj tridek kvar. Li kalkulis kvin aŭ ses sekundojn, per mallaŭta voĉo, kaj diris „Ili faras kvindek kvin.“

Mi demandis kiom faras ducent tri kaj sepcent ok, kaj li respondis ke ili faras naŭcent dek unu. Li tute ne faris erarojn al mi, kaj fine mi diris al li ke li povas bonege kalkuli. Mi opinias ke li ricevos bonan gradon en la ekzamenoj. Post kelkaj minutoj ni komencis paroli pri aliaj aferoj. Mi demandis „Kiom da tagoj havas en la monato septembro?“ La frato respondis „Septembro, novembro, aprilo kaj junio havas tridek tagojn. Kvankam tiuj monatoj havas tiom da tagoj, la aliaj monatoj havas tridek unu tagojn. Sed la monato februaro havas nur dudek ok tagojn.“

Estas interese lerni pri ĉi tiu monato februaro. Dum tri jaroj ĝi havas dudek ok tagojn, sed en la sekvanta jaro ĝi havas dudek naŭ tagojn. La jaro havanta tian februaron estas la „superjaro.“ Mi rakontis tiun interesan aferon al la frato, kaj li diris ke li bone memoros ĝin. Li diris ke li ne antaŭe sciis pri la superjaro. Li ne sciis ke la superjaro havas tricent sesdek ses tagojn, kvankam la aliaj jaroj havas nur tricent sesdek kvin tagojn. Li diris ke li ankaŭ memoros pri la nombro da tagoj en la superjaro, kaj ke li rakontos la aferon al la aliaj knaboj.

Lektion über Arithmetik

Es ist kalt heute und überhaupt (gänzlich) nicht angenehm draußen. Die Stadtbewohner sind nicht im Park am spazieren gehen, weil sie es vorziehen im Haus zu bleiben. Ich bin auch im Haus geblieben und rede mit meinem kleinen Bruder. Ich half ihm bei der Lektion in Arithmetik, da er bald einen Examen haben wird und er bereit sein will sehr gute Antworten zu geben. Ich fragte ihn: "Wie viel macht dreizehn und vierzehn?". Er antwortete, dass jenes siebenundzwanzig mache. Dann fragte ich wie viel einundzwanzig und vierunddreißig mache. Er rechnete fünf oder sechs Sekunden mit leiser Stimme und sagte: "Das macht fünundfünzig."

Ich fragte wie viel zweihundert und drei und siebenhundert und acht machen und er antwortete, dass das neunhundert und elf macht. Er machte überhaupt keine Fehler bei mir und ich sagte schließlich, dass er gut rechnen könne. Ich meine, dass er einen guten Grad erhalten wird in der Prüfung. Nach einigen Minuten begannen wir über andere Dinge zu sprechen. Ich fragte: "Wie viele Tage gibt (hat) es im September?". Der Bruder antwortete:September, November, April und Juni haben dreißig Tage. Obwohl jene Monate so viele Tage haben, haben die anderen einunddreißig Tage. Aber der Monat Februar hat nur achtundzwanzig Tage."

Es ist interessant über diesen Monat Februar zu lernen. Während drei Jahren hat er achtundzwanzig Tage, aber im folgenden Jahr hat er neunundzwanzig Tage. Das Jahr, das diesen Februar hat ist das "Schaltjahr". Ich erzählte diese interessante Angelegenheit meinem Bruder und er sagte, dass er es gut erinnern wird. Er sagte, dass er vorher nicht vom dass Schaltjahr wusste. Er wusste nicht, dass das Schaltjahr dreihundert sechsundsechzig Tage hat, obwohl die anderen Jahre dreihundert fünfundsechzig Tage haben. Er sagte, dass er sich auch die Anzahl Tage in einem Schaltjahr erinnern wird und dass es (über) diese Sache den anderen Geschwistern erzählen wird.